Pİ SAYISI NEDİR? NEDEN İŞARETİ “π” DİR?


        Pi(π) sayısı bir dairenin, çevresinin çapına bölümü sonucu ortaya çıkan matematik sabitidir. Pi sayısı ismini yunanca περίμετρον yani çevre sözcüğünün ilk harfi olan "π" den almıştır. Bu harf Latin Alfabesi'nde Pİ ile sembolize edilir. Ayrıca pi sayısı Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir. Günlük kullanımda π=3,1416 olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değerini ifade etmek için periyodik olarak tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç vardır. İlk 65 basamağa kadar ondalık açılımı şöyledir:
3, 14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 5923


Günümüzde "π"
sayısının virgülden sonraki en fazla basamağının virgülden sonra 73 milyar basamak olduğu bilinmektedir.           [Pi_by_FaustII.png]   "π" sayısı Babiller, Eski Mısırlılar ve pek çok eski uygarlık tarafından biliniyordu. Onlar, tüm çemberlerin çevresinin çapına bölümünün sabit bir sayıya eşit olduğunu fark etmişlerdi. Bu sabit sayının bulunması artık çapı bilinen her çemberin çevresinin hesaplanabilirliğini sağlıyordu. M.Ö. 2000 yılı civarında Babiller π sayısını 31/8 ya da 3,125 olarak kullanıyordu. Eski Yunanda karekök 10 ya da 3,162 sayısı kullanıldı. Arhimedes ise (M.Ö 287 - 212) 3 10/71 ve 3 1/7 sayısını π sayısı olarak kullandı.

M.S. 500 yılı civarında π sayısı için 3,1415929 olarak kullanıyordu. 1424 yılında İran'da virgülden sonraki on altı basamağı doğru olarak biliniyordu. 1596 yılında Alman Ludolph van Ceulen, π nin virgülden sonraki yirmi basamağını hesapladı ve bu sayı Avrupa'da Ludolph sabiti olarak bilindi. O tarihten sonra π sayısının virgülden sonraki milyarlarca basamağı hesaplanmıştır.
       http://farm4.static.flickr.com/3170/2811460997_5abf4884e6.jpg?v=0

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !